Telp : +62370633077

Sambutan

Drs. H. Lalu syauki, MS, M. Pd

Sambutan!

Puji  syukur  kami panjatkan kehadirat Allah swt.atas limpahan Rahmat – Taufiq dan Hidayah-Nya Kami telah dapat menyusun profil  Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mataram.

Pro...

Drs. H. Lalu syauki, MS, M. Pd Kepala Madrasah Selengkapnya